http://www.osvitportal.lviv.ua/index.php/osvita-v-oblasti/viddily-osvity/m-chervonohrad/kerivnytstvo-kontakty-dokumenty